Caută

Cauta dupa mai multe criterii....

Termeni si Conditiile Rezervarilor

CONTRACT-CADRU
de comercializare a pachetelor de servicii turistice 

Nr. ______ din ___/ ____/ 201_ a

Partile contractante:

  Agentia EST TURISM  cu adresa : Bucuresti ,Str. Poiana Florilor Nr 15, Etaj 2, Apt 5, Sect 4, titulara a Licentei de Turism nr. 1506/18.03.2019 de catre societatea comerciala:   SC EST CONCEPT SRL, C.U.I. RO 13797295, reprezentata prin D-l Dorobat Sorin, in calitate de Administrator, denumita in continuare Agentia,

si Turistul/ reprezentantul turistului, cu datele de identificare prezentate in factura/ voucher,   au convenit la incheierea prezentului contract. Nume Turist ______________________________Tel._________________ Valoarea contractului ____

           

  I. OBIECTUL CONTRACTULUI

 Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscris in voucher (bilet de odihna si tratament, bilet de excursie) anexat la prezentul contract si eliberarea documentelor de calatorie. In cazul solicitarii unor pachete de servicii care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori (turoperatori, hotelieri, etc.) agentia va furniza turistului un « bon de comanda » care va contine toate informatiile cu privire la calatoria solicitata si suma achitata in avans.

          

II. PRETUL

 1. Pretul contractului este specificat in contract, in bonul de comanda si pe factura, pe baza ofertei de pe site-urile agentiei. Pretul cuprinde costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si TVA.

2. Pentru serviciile turistice avansul este de minim 30% sau cel prevazut in anexa de contract/bon de comanda, urmand ca diferenta sa fie achitata la data specificata in bonul de comanda (anexa), stabilita in functie de pachetul ales (pachet standard, de evenimente speciale, inscrieri timpurii).

2.1. Pentru serviciile interne plata se face exclusiv in RON. Preturile specificate in valuta se vor calcula in RON la cursul BNR din ziua efectuarii platii sau la cursul de schimb valutar impus de unitatea de cazare.

2.2. Pentru serviciile turistice externe plata se va efectua fie in EUR, fie in RON. In cazul in care plata se va efectua in RON se aplicare taxa de risc valutar de maxim +2% fata de cursul BNR din ziua efectuarii platii. 

           

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AGENTIEI

 1. In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii sejurului/calatoriei, cu exceptia cazurilor de suprarezervare (overbooking) care nu puteau fi prevazute sau evitate.

2. OVERBOOKING (suprarezervarea). In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia este obligata sa anunte turistii in cel mai scurt timp de aparitia unei astfel de situatii si sa ofere o alta varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona cat mai apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul.

3. Clasificarea hotelurilor si a pensiunilor din oferta Agentiei are la baza informatiile furnizate de catre unitatile de cazare si poate fi subiectul schimbarii clasificarii oficiale, independenta de vointa Agentiei, in intervalul de timp dintre efectuarea rezervarii si inceperea sejurului. Daca modificarea clasificarii va fi adusa la cunostinta Agentiei aceasta are obligatia de a informa turistul in cel mai scurt timp cu privire la modificarile aparute, in toate celelate cazuri situatia nu poate fi imputabila agentiei.

4. Pentru extern /turism organizat/ agentia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii (dupa caz) numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale taxelor aferente serviciilor de aterizare/ debarcare/ imbarcare in porturi si aeroporturi, ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

5. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:

a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;

b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;

c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.

6. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;

b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport etc.).

c) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

7. Pentru extern/ turism organizat/ agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului, in termen de doua zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:

a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract (mai putin avion)

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului si/sau a detailistului;

c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.

8. Alocarea camerelor catre clienti se face strict de catre receptia hotelului, in afara de cazul in care a fost confirmata si platita la rezervare o camera in mod special - camera care este nominalizata expres in documentele de cazare cu numar/ pozitia sa in unitatea de cazare. Agentia nu este responsabila de distribuirea camerelor in unitatile de cazare. 

            

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE TURISTULUI

 1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.

1.1. In cazul ofertelor speciale, in special a celor de Inscrieri Timpurii - « Early Booking » cesionarea contractului este posibila doar in cazul in care cesionarea se face in perioada de valabilitate a ofertei speciale, in caz contrar cesionarea nefiind posibila.

2. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.

2.1 Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii de majorare, hotararea sa de a opta pentru:

    a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau

    b) acceptarea noilor conditii ale contractului.

2.2 In cazul in care turistul reziliaza contractul sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

    a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;

    b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;

    c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului. 2.3 In toate cazurile mentionate la pct.

2.2 turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:

    a) pentru grupuri organizate: anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in anexa/oferta, iar Agentia a informat in scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;

    b) anularea s-a datorat unui caz de Forta Majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile);

    c) anularea s-a facut din vina turistului

3. In cazul aparitiei situatiei de Overbooking (suprarezervare), situatie care nu putea fi anticipata sau prevenita si care nu-i poate fi imputabila agentiei, turistul are dreptul:a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie; b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea  diferentei de pret; c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.

4. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa plateasca penalitatile conform conditiilor de anulare specificate in prezentul contract, cu exceptia cazurilor de Forta Majora definite conform legii. Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricaruia dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului prezent, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract. Orice crestere a numarului de nopti a sejurului turistilor trebuie solicitata cu cel putin 24 de ore lucratoare inainte de data initiala de incepere a sejurului si poate deveni valabila doar cu acordul hotelului. Confirmarea cazarii la acelasi pret este posibila numai dupa acceptul in prealabil al furnizorului.

5. Contravaloarea serviciilor achitate in avans dar neutilizate NU se poate recupera, exceptie fiind cazurile de parasire a unitatii de cazare inaintea de terminarea sejurului datorita unei situatii de forta majora.

6. Turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor din tara de destinatie. Unitatile de cazare au dreptul de a alege/ stabili/ modifica ora de incepere a cazarii (check-in) si ora maxima de eliberarea camerelor (check-out). In cazul sejururilor cu locul de desfasurare in Romania ora de «check-in» poate fi stabilita intre orele 12:00 – 18:00, iar ora de eliberare a camerelor intre 11:00 - 12:00. Depasirea orei maxime de eliberare a camerelor (situatia de «late check-out») se taxeaza si turistului ii revine obligativitatea de a achita contravaloarea taxei.

7. Turistul este obligat sa achite taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, impuse de catre stat/ unitatile de cazare, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. In cazul in care taxele nu sunt incluse deja in tariful prezentat, acestea se vor achita la receptia unitatii hoteliere.

8. Turistul este obligat sa achite orice paguba materiala produsa hotelului direct reprezentantilor hotelului inainte de eliberarea camerelor.

9. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament), in vederea acordarii serviciilor turistice. In cazul in care turistul beneficiaza de bilete de tratament, acesta este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor asigurari sociale la zi.

10. “NO SHOW”. In situatia in care turistul este in imposibilitatea de a se prezenta la unitatea de cazare in ziua de incepere a sejurului specificata in documentele de cazare (voucher/biler de odihna si tratament), acesta este obligat sa anunte in cel mai scurt timp posibil Agentia, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil -  sa anunte imediat hotelierul. Agentia va face tot posibilul pentru a pastra rezervarea la aceeasi unitate de cazare, incepand cu cea mai apropiata data de intrare posibila, turistul suportand eventualele penalizarile ce ar putea fi solicitate de catre hotel .  

          

V. RENUNTARI, PENALIZARI, DESPAGUBIRI

 1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:

1.1 pentru pachete din oferta standard, cu exceptia pachetelor mentionate la pct. 1.2 si pct. 1.3:

a) 0% daca renuntarea se face cu > 30 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului

b) 50% daca renuntarea se face in intervalul 29 – 15 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului

c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 14 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului sau neprezentarea la hotel sau program

1.2 pentru pachete de evenimente speciale. Evenimente speciale sunt: Targuri, Expozitii, Simpozioane, Congrese, Evenimente religioase, sportive sau artistice, Carnavalele, Pastele, Craciunul, Anul Nou precum si alte perioade impuse de piata locala si considerate evenimente speciale.

a) 10% daca renuntarea se face cu > 30 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului

b) 50% daca renuntarea se face in intervalul 29 – 21 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului

c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 20 zile calendaristice inainte de data inceperii sejurului

1.3. pentru programe si oferte speciale de tip “Early Booking” Inscrieri Timpurii:

a) 100% din pretul pachetului de servicii turistice, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului “Inscrieri timpurii” indiferent de data la care turistul solicita renuntarea.

1.4. toate penalizarile mentionate mai sus - punctele 1.1-1.3 inclusiv - sunt penalizari generale si se aplica numai in absenta conditiilor de renuntare si penalizare specifice fiecarui pachet turistic. Penalizarile specifice fiecarui pachet turistic sunt mentionate fie in Anexa prezentului contract fie - in absenta anexei- sunt specificate in scris in prezentarea ofertei .

 2. In cazul in care turistul care a contractat un pachet de servicii turistice si a achitat un avans - nu se prezinta la termenul specificat in anexa de contract (bon de comanda) pentru a achita rata aferenta sau restul de plata, contractul se considera reziliat iar agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului, cu aplicarea penalizarilor contractuale.

3. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteea.

4. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

5. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport/port sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera. Turistul este singurul responsabil pentru detinerea si valabilitatea documentelor legale pentru calatorie (pasaport, carte de identitate, viza etc.).

6. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.

7. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

8. Situatiile de imbolnaviri grave inainte de inceperea sejurului sau in timpul sejurului se vor anunta Agentiei in cel mai scurt timp, iar documentatia justificativa emisa de catre institutiile sanitare abilitate cu privire la problema aparuta se vor transmite in cel mai scurt timp Agentiei. Agentia va face tot posibilul pentru recuperarea sumelor pentru serviciile neprestate, urmand sa returneze turistului aceste sume imediat dupa recuperarea lor de la prestator.

9. In cazul anularii survenite dupa emiterea biletului de avion, se vor percepe penalizari conform regulilor companiei aeriene cu care a fost validat respectivul bilet. Agentia intelege sa fie responsabila pentru orice actiune sau omisiune a propriului personal, dar nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele embargouri, raniri, stricaciuni, pierderi, intarzieri sau iregularitati cauzate pasagerului de anulari sau intreruperi ale calatoriei datorate vremii proaste, grevelor, razboiului sau oricarei alte cauze aflate in afara propriului control. Vaccinarile care sunt necesare pentru anumite destinatii sau in anumite perioade intra in responsabilitatea si cheltuiala personala a pasagerului.

        

 VI. RECLAMATII

 1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului). In cazul imposibilitatii solutionarii problemei pe cale amiabila, acest document de sezizare trebuie semnat de reprezentantii unitatii de cazare pentru a confirma faptul ca s-a luat cunostinta de catre conducerea hotelului despre problemele aparute si ca acestea nu au fost solutionate pe cale amiabila.

2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii.

3. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, impreuna cu sesizarea de la unitatea de cazare, in termen de maximum 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei. Agentia, in termen de 15 zile calendaristice, va comunica turistului despagubirile care i se cuvin. Agentia isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare nici o reclamatie transmisa dupa trecerea celor 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei (check-out).

            

VII. ASIGURARI

 Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la OMNIASIG VIG SA, telefon (004) 0241-511 271, cu Polita Omniasig Nr. I 52061 , valabilitate 30.01.2019-29.01.2020 . Turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare facultativ sau a unui contract de asistenta (la orice companie de asigurari) care sa acopere eventualele taxe de transfer, taxe de repatriere in caz de accidente, de boala sau de deces ; posibilitatea incheierii unui contract de asigurare pentru bagaje ori a unei asigurari storno.

        

VIII. DOCUMENTE

 Se considera parte integranta a acestui contract, ca anexe la contract, urmatoarele documente:

a) voucherul/ biletul de odihna-tratament/ biletul de excursie/ bonul de comanda/ anexa de contract, dupa caz

b) programul turistic (in cazul turismului organizat/ grupuri)

        

IX. DISPOZITII FINALE

    1. Prezentul contract a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

    2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 si nr. 21/1992 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.

    3. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.

 

www.cazari.ro - EST TURISM 

*conditiile de cazare ale unitatilor prezentate pe www.cazari.ro sunt verificate si respecta standardele turistice romanesti
*rezervarile efectuate pe site sunt garantate prin confirmarea de rezervare si prin contractele incheiate cu prestatorii
*tarifele sunt mai mici sau cel mult egale cu tarifele de receptie si sunt valabile numai pentru rezervarile efectuate prin www.cazari.ro
*pentru rezervarile efectuate direct la receptia unitatilor de cazare prezentate pe acest site va recomandam sa verificati tarifele deoarece este posibil sa existe diferente semnificative pentru care nu ne asumam nici o rapundere

Introduceti primele litere ale statiunii:

Introduceti primele litere ale statiunii:

Specificati o destinatie care se va afisa pe harta de mai jos. Tastati doar primele litere din numele acesteia.

Bifeaza criteriile de selectie pentru destinatia cautata:

Bifeaza criteriile de selectie pentru destinatia cautata:
 • Pe site sunt inregistrate in acest moment : 884 de unitati de cazare din care:
 • 424 Hoteluri.
 • 406 Pensiuni/vile.
 • 41 Vile la cheie.
 • 13 Apartamente.
 • Pe site sunt inregistrate in acest moment : 259 de destinatii turistice din care:
 • 1. Statiune montana de vacanta: 48 destinatii
 • 2. Statiune de schi: 27 destinatii
 • 3. Litoral: 16 destinatii
 • 4. Delta Dunarii: 13 destinatii
 • 5. Balneoclimaterica: 31 destinatii
 • 6. Locatii istorice si medievale: 64 destinatii
 • 7. Manastiri/zone de pelerinaj religios: 43 destinatii
 • 8. Zone rurale/traditionale: 85 destinatii
 • 9. Atractii naturale deosebite: 100 destinatii
 • 10. Orase resedinta de judet: 25 destinatii
 • 11. Bucuresti: 1 destinatii
 • 12. Aeroport: 13 destinatii
 • 13. Port: 6 destinatii
Abonare

Abonati-va pentru a primi pe e-mail cele mai bune oferte: